Файлын сан
Зохиогчийн эрхийн хуулийг мөрдөж ажиллахыг сануулъя.