Үнийн санал
Шинэ хэрэглэгч долоо хоног програмыг үнэ төлбөргүй турших боломжтой.
Cар
2
'000₮
 
Улирал
6
'000₮
+1 сар
Хагас жил
12
'000₮
+3 сар

Төлбөрийг "Вайлдкат ХХК" -ийн ХААН БАНКНЫ: 59 54 28 90 13 тоот дансанд хийнэ. Гүйлгээний утган дээр програмд бүртгэлтэй байгаа имэйл, нэр, утасны дугаараа бичнэ.